Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Funktionell magnetresonansavbildning
fMRI
Funktionell "magnetröntgen"
Med hjälp av fMRI kan man mäta blodgenomströmningen i delar av ett organ. Eftersom en ökad aktivitet i ett visst område av hjärnan anses medföra ökad blodgenomströmning, så används fMRI som en metod för att söka sambandet mellan olika hjärnfunktioner och de hjärndelar som ansvarar för funktionen i fråga. Metoden är synnerligen populär.

Relaterade begrepp