Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
SPECT
Single Photon Emission Computed Tomography.
SPECT är en speciell sorts "datorröntgen" (påminnande om PET) som används för funktionella snarare än strukturella studier av olika organ. Metoden tillåter att olika radioaktivt märkta molekylers fördelning kan studeras i den levande kroppen.

Relaterade begrepp