Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre baksträngsbunten
Fasciculus gracilis
Gracilisbunten, Baksträngsbunt, inre
Baksträngens inre nervtrådsmassa, - Gracilisbunten - en på hö.sida och en på vä.sida, finns med på alla nivåer av ryggmärgen. Den sträcker sig uppåt i baksträngen, med ökande trådantal, räknat från segmentnivån Co.1 tom. T6-7. och fortsätter sedan, med minskande storlek, upp i förlängda märgen (medulla oblongata) där den slutar i den inre baksträngskärnan (nucleus gracilis).

Trådmassan innehåller bl.a. uppåtstigande grenar från tjocka nervtrådar som tar sig in i ryggmärgen via bakrötterna och som förmedlar detaljerade tryck- och beröringsförnimmelser från huden nedanför "livremmen" samt information -proprioception - från leder och muskler i nedre delen av bålen och nedre extremiteten (benet med fot och tår).

Relaterade begrepp