Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Demens
Demens
Förvärvad eller ärftligt betingad, stark nedsättning av tankeförmåga och känsloliv.

Begreppet "demens" betecknar således ett tillstånd där människans själsförmögenheter trubbas av och till sist försvinner. Minnet försämras, inlärning blir allt svårare, glömskan blir allt värre, en allmän desorientering växer till sig, nedstämdhet tillkommer och individen förlorar till sist förmågan att ta hand om sig själv. Jaget löses upp och samverkan med omgivningen upphör.

Demens beror på att nervceller i storhjärnans bark går under, d.v.s. degenererar. Det här gör att hjärnbarken minskar i tjocklek och hjärnan liksom krymper ihop. Orsakerna till degenerationen och hur snabbt den framskrider varierar. Alzheimers sjukdom är ett exempel på en allt vanligare och ibland snabbt framskridande demensform som i vissa fall börjar redan i 50-års-åldern.


Relaterade begrepp