Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Visuospatiala (förmågan)
Förmågan att med synens hjälp orientera sig i sin omgivning. T.ex. bedömma avstånd, avgöra storleksskillnader etc.