Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Baksträngsknölar inre och yttre
Tuberculum gracile och tub. cuneatum
Båda finns på hö. och vä. sida om medellinjen och är upphöjningar på förlängda märgens baksida. Innehåller den inre respektive den yttre baksträngskärnan.

Relaterade begrepp