Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Intrathekal
Intrathecal
''Innanför hjärnhinnorna'', närmare bestämt mellan spndelvävs-hinnan (arachnoidea) och den trogna hjärnhinnan (pia mater) dvs. i subarachnoidalrummet.