Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Isotop skiktröntgen
Positron Emissions Tomografi
PET
En speciellet avancerad (och mycket kostsam) form av "datorröntgen" med vars hjälp man kan studera hur vissa radioaktiva - isotopinnehållande - ämnen (t.ex. specialframställda läkemedel, konstgjorda transmittorsubstanser, etc) fördelar sig i kroppen (hjärnan).

Relaterade begrepp