Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Transkraniell Magnetisk Stimulering
TMS
Ett bestämt parti av hjärnvävnaden, ~1cm3 i volym, retas med hjälp av en riktad, mycket stark och kortvarig (1/1000 sekund) magnetisk impuls. Utsätts hjärnvävnaden för en serie sådana TMS-impulser (rTMS, r=repetitiv) upphör, under några minuter, aktiviteten i det retade området och man kan med olika tester försöka klarlägga det urkopplade områdets normala funktion/er. Metodens praktiska användbarhet och dess risker diskuteras livligt.
Jfr. med tDCS.

Relaterade begrepp