Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Djupridå
Ridån avgränsar de partier/områden inom nack- och tinningloberna som ligger längst fram i bilden, dvs nära dessa lobers undre yta, från övriga hemisfärdelar. Ridån är inlagd för att underlätta undersökningen av den komplexa mängden "djupa strukturer/områden.