Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, höger hjärnhalva
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; dexter
Den främre inferotemporala delen omfattar Brodmannareorna 20, 21, 38 och delar av 36.

Sedan slutet av 1980-talet har kunskaperna om den här temporallobsdelen ökat starkt.

För det första har området stor betydelse för minneslagring, för vårt 'långtidsminne'. Skador medför att minnen från ens tidigare liv försvunnit.

För det andra skiljer sig höger o vänster sida åt med avseende på arten av de data som lagrats upp.

Främre inferotemporaladelen på höger sida är mindre utforskad än den på vänster. Men det förefaller som om man här (hö.sida) lagrar in minnen av händelser, personer och föremål som har varit av särskilt stor betydelse för en själv. Man talar om det autobiografiska minnet.