Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Tinninglobens inferotemporala del, främre partiet, vänster hjärnhalva
Temporallobens inferiotemporala del, pars anterior; sinister
Den främre inferotemporala delen omfattar Brodmannareorna 20, 21, 38 och delar av 36.

Sedan slutet av 1980-talet har kunskaperna om den här temporallobsdelen ökat starkt.

För det första har området stor betydelse för minneslagring, för vårt 'långtidsminne'. Skador medför att minnen från ens tidigare liv försvunnit.

För det andra skiljer sig höger o vänster sida åt med avseende på arten av de data som lagrats upp.

Vänster sida förefaller att innehålla ett enormt, systematiskt arrangerat, arkiv med mappar, kataloger och lexikon som lagrar upplysningar om objekt och begrepp man stött på tidigare under sin levnad.

Litet tillspetsat skulle man kunna tänka sig att det går till, i vä. temporallobs främre yttre undre del, ungefär som i leken 'Tjugo frågor'. Frågeledarens roll spelas av den undre visuella huvudvägen som har all nödvändig information om det iakttagna objektets (ex.vis. en pilgrimsfalk) form, färg, kontrastzoner och rörelsemönster.

Sen är det temporallobens sak att i rasande fart och på ett systematiskt sätt 'ställa en serie frågor' som gör att objektet till sist identifieras efter stegvis klassificering i mappsystemet:

\Levande varelser
\Djur
\Fjäderklädda
\Fåglar
\Böjd kraftig spetsig näbb
\Rovfåglar
\Medelstora
\Ryttlar
\Dyker med mycket hög hastighet
\Bakåtstrukna vingar
\Falkar!!!!

Tillhör nu hjärnan en ornitolog innehåller mappen \Falkar flera olika poster där 'Pilgrimsfalk' väljs ut!!

Skador på regionen försvårar 'arkivarbetet'. I exemplet stannar sorteringen kanske på nivån fåglar eller rent av redan när det gäller att avgöra om det handlar om en levande varelse eller ett dött tillverkat föremål.

Relaterade begrepp