Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Gördelvindlingens övergångsparti
Isthmus gyri cinguli
Är en del av den limbiska loben och utgör det avsmalnande stället, bakom och just under hjärnbalkens bakre del (splenium corporis callosi), där gördelvindlingen övergår i den parahippocampala vindlingen.

Relaterade begrepp