Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Mitthjärnans tegmentdel.
Tegmentum mesencephali
Det parti av mitthjärnan (mesencephalon) som bakåt/dorsalt övergår i fyrhögsplattan (lamina tecti)och framåt/ventralt i hjärnskänklarna (crus cerebri).

Tegmentum(latin)= täcke, "tak", och syftar på den del av mesencephalon som täcker över de båda crus cerebri.

Mitthjärnans tegmentdel innehåller kranialnervskärnor, ledningsbanor och formatio reticularis övre del samt övergår nedåt i bryggans (pons) tegmentdel som i sin tur nedåt övergår i förlängda märgens (medulla oblongata) tegmentdel.

Relaterade begrepp