Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Främre valvbunten
Fornix precommissurale
Precommissurala fornix
Precommissurala fornix är en trådmassa som lösgör sig ur valvet(fornix) framför ventrikelmellanhålet och försvinner in i den septala regionen. Trådmassan förbinder sjöhästen (hippocampus) med de acetylcholinproducerande s.k. septala kärnorna. Dessa, i sin tur, skickar trådar via fornix tillbaka till hippocampus. De septala kärnorna kommer på så sätt att "bevattna" hippocampus med acetylcholin.

Relaterade begrepp