Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Datorröntgen
Computer (Assisted) Tomography
CT , CAT scan
Med datorstödd röntgenanalys avbildas olika kroppsdelar i form av en serie skikt- eller snittröntgenbilder.

Relaterade begrepp