Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Associationsbana; längsgående övre
Fasciculus longitudinalis superior
Övre längsgående associationsbanan
Den övre längsgående associations-banan (Fasciculus longitudinalis superior) är ett mäktigt bansystem som binder samman hjäss-, nack- och tinninglobsbark med pannlobens premotoriska och prefrontala barkpartier. Banan bildar en påtaglig bunt där den sveper runt insulans överkant. Den ingående trådmassan kan delas in i flera underavdelningar:

i) ett övre nacklobs-pannlobs-avsnitt,
ii) ett mellanavsnitt där bl.a. förbindelserna mellan PTOregionen och prefrontala cortex, A 46, ingår, och
iii) ett undre tinninglobs-pannlobsavsnitt som bl.a. innehåller den bågformade associationsbanan