Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Associationsbana; hakformad
Fasciculus uncinatus
Hakformade associationsbanan
Den hakformade associationsbanan (fasciculus uncinatus) förbinder tinninglobens främre delar med pannloben, särskilt dess undre orbitala delar.