Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Associationsbana; gördelformade
Cingulum
Gördelbanan
Den stora associationsbana som löper inuti den limbiska loben och binder samman dess olika barkområden med varandra och med intilliggande barkfält.

Relaterade begrepp