Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Associationsbana; bågformad
Fasciculus arcuatus
Bågformade associationsbanan
Den bågformade associationsbanan (fasciculus arcuatus) ingår i den övre längsgående associations-banans undre avsnitt. Trådmassan binder samman tinning-lobens area (BA) 41, 42, 22 och delar av 39 med frontallobens area 44, 45. Hos de allra flesta människor innebär detta att den bågformade associationsbanan i den vänstra hjärnhalvan binder samman Wernickes fält, sensoriska talcentrum, med Brocas fält, motoriska talcentrum.

Relaterade begrepp