Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Svarta kärnans luckra del
Substantia nigra, pars reticulata
SNr,
Belägen i mitthjärnans crus cerebri och utgör den yttre/främre/ventrala delen av subst.nigra. Här ligger nervcellkropparna mindre tätt sammanpackade jfr. med substantia nigra, pars compacta,SNc.
SNr uppvisar inhiberande (GABA-erg) tonisk egenaktivitet med en urladdningsfrekvens runt 70 Hz och
innehåller ett fåtal dopaminerga nervceller.

SNr och bleka kärnans inre del (GPi) kan, med vissa förbehåll betraktas som en en funktionell enhet: GPi-SNr.

Relaterade begrepp