Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Bleka kärnans inre del
Globus pallidus pars interna
GPi, Entopedunculära kärnan, Nucleus entopeduncularis
Bleka kärnans inre del (GPi) tillhör basala ganglierna. Kärnan uppvisar inhiberande (GABA-erg) tonisk egenaktivitet med en urladdningsfrekvens runt 70 Hz.

GPi utgör tillsammans med svarta kärnans luckra del (SNr), mer eller mindre, en funktionell enhet GPi-SNr .Relaterade begrepp