Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Svanskärnans svans
Nucleus caudatus, cauda
Den smala långsträckta delen av svanskärnan som löper just utanför och ovanför sidoventrikelns undre - temporala - del och som slutar bakom mandelkärnan (amygdala).