Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Inre nervtrådkapseln, främre delen
Capsula interna crus anterior
Omfattar trådar som svarar för tur-och-returtrafik mellan pannlobens hjärnbark och thalamus samt trådar från hjärnbarken till nervceller i bryggan (ponskärnorna). Nervcellerna i bryggan kontaktar i sin tur lilla hjärnan.