Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Valvets pelardel
Columna fornicis
Valvets slutdel
Den del av valvet (fornix) som bildar framkanten av ventrikelmellanhålet (foramen interventriculare) och som sedan försvinner in i 3dje ventrikelns vägg, här in i hypothalamus, för att sluta i vårtkroppen (corpus mammillare).

Relaterade begrepp