Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ledningsbana, vårtkropp-synhög
Tractus mammillo-thalamicus
Ledningsbana som ingår i det system av signalflöden (Papez krets) som har sitt ursprung i hippocampuskomplexet. Banan börjar i vårtkroppskärnan och slutar i den främre thalamuskärnan.

Relaterade begrepp