Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Area 40
tillhör den nedre hjässminiloben (lobulus parietalis inferior) och täcker kantvindlingen (gyrus supramarginalis).
Skador i området, vanligtvis stroke, ger upphov till neglektfenomenet (bör egentligen heta "hemineglektfenomenet").

Relaterade begrepp