Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Hörselstrålning
Radiatio acustica
Utgår från inre knäkroppen och tar sig till primära hörselbarken via inre nervtrådskapselns tinningdel (capsula interna pars sublentiformis).

Relaterade begrepp