Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Tömmarna, tyglarna
Habenula
Cellgrupp Ch7, Ch7
De tunna vävnadssträngar med vars hjälp tallkottkörteln fäster på bakre delen av hö. och vä. synhög (thalamus). Just där anslutningen till synhögen är belägen, där ligger på hö. o vänster sida den yttre och inre habenula kärnan ( nucleus habenularis lateralis och medialis). Habenulakärnorna räknas till det limbiska systemet, och tar bl.a. emot signaler från mandelkärnkomplexet (amygdala) och de septala kärnorna samt bearbetar och vidarebefordrar dessa signaler till hjärnstammen, bl.a. till nucleus interpeduncularis, till substantia nigra pars compacta, till PAG och till de större rafekärnorna (nucleus raphes dorsalis, nucleus raphes centralis superior, nucleus raphes magnus) med cellgrupp B7. Habenulakärnorna blir på grund av detta medspelare i de serotoninutsöndrande och smärtmodifierande systemen.

Den inre/mediala habenulakärnan innehåller den acetylcholinproducerande cellgruppen Ch7 som via tractus habenulo-interpeduncularis påverkar nucleus interpeduncularis.

Relaterade begrepp