Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Svans-skalkärnförbindelser
Strängar av grå substans som binder samman svanskärnan (nucleus caudatus) med skalkärnan (putamen).Förbindelsesträngarna är en del av den nervcellsmassa som kallas för striatum. Den inre nervtrådskapselns trådmassor tar sig igenom de mellanrum som finns mellan de grå strängarna och själva kärnorna.

Mer information

Under fosterutvecklingen har nucl. caudatus och putamen ett och samma ursprung: striatumanlaget. Striatumanlaget delas sedan upp i en yttre hästskoformad neuronansamling (caudatus) och en inre central neuronansamling (putamen) av nervtrådsmassor (blivande corona radiata + capsula interna) som dels utgår från hjärnbarken och söker sig neråt till thalamus, hjärnstammen och ryggmärgen och dels utgår från thalamus och söker sig upp till hjärnbarken.