Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Area subcallosa
Gyrus paraterminalis
BA 25
Barkområde omedelbart framför 3dje ventrikelns framvägg (lamina terminalis) och under den främre inkrökta delen av hjärnbalken (rostrum, corpus callosum). Området är en fortsättning neråt av gördelvindlingen (gyrus cinguli) och tar emot den inre luktstrimman (stria olfactoria medialis).

Relaterade begrepp