Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Area 36
är belägen på hemisfärens in-/undersida och motsvaras närmast av barken på den spolformade vindlingen (gyrus fusiformis alt. gyrus occipito-temporalis medialis)