Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Supplementära motoriska barken
Supplementära motoriska cortex
SMC, SM II, Sekundära somato-motoriska cortex, Supplementära motoriska arean
Området (SMC) ligger i Brodmannarea 6 särskilt dorsalt och på hemisfärens insida i den paracentrala miniloben(!!). SMC anses bl.a. delta i planeringen av rörelser som kräver invecklad och genomtänkt samverkan mellan de båda kroppshalvorna.
Områdets främre del innehåller ett av hjärnans många blickriktningscentra.

Relaterade begrepp