Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Fjärde hjärnventrikelns sidoöppningar
Apertura lateralis ventr. IV dex. sin.
Foramen Lushka
Öppnar sig i spetsen på 4de ventrikelns sidoutskott vilka mynnar framåt intill ulltussen (flocculus) på hö. och vä. sida.

Relaterade begrepp