Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögsarm, bakre
Pedunculus thalami posterior
Bakre thalamuspedunkeln
Bakre thalamuspedunkeln löper i capsula internas retrolentiforma del.

Bakre thalamuspedunkeln består bl.a. av de trådmassor som binder samman delar av pulvinar med delar av parietal- occipital- och temporallobscortex.

Relaterade begrepp