Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Sidoventrikel, höger och vänster
Ventriculus lateralis dex. et sin.
Vätskefyllt hålrum i hö. och vä. storhjärnshemisfär. Vardera sidoventrikeln har förbindelse med 3.dje hjärnventrikeln genom ett hål (foramen interventriculare).

En sidoventrikeln delas in i fyra avsnitt. Längst fram ligger pannlobsdelen (cornu frontale ventr. lat.) som bakåt övergår i sidoventrikelns mittdel (pars centralis ventr. lat.). Mittdelen övergår bakåt i två utrymmen, dels ett nacklobsparti (cornu occipitale ventr. lat.) och dels en tinninglobsdel (cornu temporale ventr. lat.) som svänger av neråt och framåt in i tinningloben.

Mittdelen och tinninglobsdelen innehåller en sammanhängande långsträckt blodkärls-/choroidalfläta som producerar hjärn-ryggmärgsvätska "likvor" (liquor cerebrospinalis).

Relaterade begrepp