Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Blodkärlsfläta, sidoventrikelns
Plexus choroideus ventriculus lat.
Blodkärlflätan har sitt ursprung i 3dje ventrikelns fläta, kommer ut i sidoventriklarna genom ventrikelmellanhålen och löper bakåt i vardera sidoventrikelns centrala del och ner i sidoventrikelns tinningdel.

Kärlflätan fäster längs sin ytterkant vid lamina affixa och längs sin innerkant vid valvet(fornix).

Kärlflätan bildar den mediala väggen i respektive ventrikelavsnitt och utgör samtidigt botten i fissura choroidea.

Relaterade begrepp