Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Valvets förbindelse med vårtkroppen
Sedan valvtrådarna passerat i framkanten av ventrikelmellanhålen tar sig trådmassan in i mellanhjärnan och löper där på hö. och vä. sida inne i 3dje ventrikelns vägg ner till vårtkroppen där signalerna från hippocampus området kopplas om till nervcellerna som bildar vårtkroppskärnorna.