Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Övre fyrhögen
Colliculus superior
Övre collikeln., Fyrhög, övre, Collikel, övre
Övre fyrhögen, en på hö. och en på vä. sida om medellinjen, är sammankopplad med yttre knäkroppen genom den övre fyrhögsarmen.
Innehåller övre fyrhögens skiktade grå substans.
Viktig koppingsstation inom synsystemet.

Relaterade begrepp