Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Fjärde hjärnventrikelns bakre öppning
Apertura mediana vent. 4
Foramen Magendie
Öppning i 4.de ventrikelns bakre tunna vägg. Tillsammans med 4.de ventrikelns båda sidoöppningar tjänstgör den bakre öppningen som utflödesport till subaraknoidalrummet för den likvor som fortlöpande bildas inuti ventrikelsystemet.

Relaterade begrepp