Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synhögsarm, övre
Pedunculus thalami superior
Övre thalamuspedunkeln
Övre thalamuspedunkeln löper i capsula internas bakre skänkel.

Övre thalamuspedunkeln består dels av de trådmassor som binder samman VA-kärnan med delar av prefrontala och premotoriska cortex samt de trådmassor som binder samman VL-kärnan med delar av premotoriska cortex och med motoriska cortex.

Relaterade begrepp