Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ändhjärnan
Telencephalon
Ändhjärnan (telencephalon) består av 2 st. halvklot: höger och vänster hemisfär. Halvkloten är fastvuxna på utsidan av mellanhjärnan med hjälp av den inre nervtrådskapseln (capsula interna). Halvkloten är sammanvuxna med varandra över medellinjen med hjälp av hjärnbalken(corpus callosum). Sett uppifrån och från utsidan så verkar det som om ändhjärnan nästan helt omsluter mellanhjärnan(diencephalon), hjärnstammen och lillhjärnan(cerebellum).

Särskilt märkvärdig är ändhjärnans starkt veckade yta. Den påminner om en samling tätt sammanpackade slingriga fläskkorvar.
Det som ser ut som korvar, det är själva hjärnvindlingarna (vindling = gyrus) Springorna mellan korvarna, det är hjärnfårorna (fåra = sulcus).

Ändhjärnans yta utgörs av storhjärnsbarken (cortex cerebralis). Innanför barkskiktet ligger vit substans och de telencephala kärnorna. De viktigaste bland dessa är:
1. Svanskärnan (nucl. caudatus)
2. Linskärnan (nucl. lentiformis = putamen+globus pallidus)
3. Accumbenskärnan (nucl. accumbens)
4. Murkärnan (Claustrum)
5. Mandelkärnan (Amygdala)

Nucleus basalis Meynert, de septala kärnorna och slutstrimmans bäddkärna räknas ibland hit.

Relaterade begrepp