Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Ventrikelmellanhål
Foramen interventriculare
Foramen Monro
Hål, ett på höger och ett på vänster sida, som förbinder 3.dje hjärnventrikeln med motsvarande sidoventrikel.

Relaterade begrepp