Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Tungvindlingen
Gyrus lingualis
Detta är den bakre delen av den långsträckta hjärnvindling som tidigare kallades för den inre nacktinningvindlingen (gyrus occipitotemporalis medialis). Vindlingen ansluter uppåt till synbarksfåran och omfattar såväl primär som sekundär synbark.

Relaterade begrepp