Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Tinninglobsplattan
Planum temporale
Räknas till den "övre yttre tinninglobsregionen" och är belägen på övre tinningvindlingens ovansida, d.v.s. på den nedre väggen i sidofåran. Området ligger bakom själva primära hörselbarken (BA 41,42) och omfattar den sekundära hörselbarken (A II) i BA 22 samt angränsande delar av BA 22, vilket inom den dominanta hemisfären (vanligtvis den vänstra) är en del av sensoriska talcentrum (Wernickes fält).

Planum temporale har vanligtvis störst utbredning inom den dominanta hemisfären och betraktas som ett specialicerat barkområde av betydelse för förståelsen av talat språk.

Relaterade begrepp