Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Area 26
är belägen på hemisfärens insida och bildar ett smalt åsliknande barkparti under bakre delen (splenium) på hjärnbalken (corpus callosum). Hör till limbiska loben.