Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Synbarksfåran
Fissura calcarina
Sporrfåran
djup fåra/springa på nacklobens insida. Den hjärnbark som ansluter till fåran utgörs av den primära synbarken (BA 17).

Relaterade begrepp