Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Svarta kärnan
Substantia nigra
SN
Substantia nigra påträffas i hela mitthjärnan där den utgör gräns mellan crus cerebri och mitthjärnans centrala parti (tegmentum mesencephalicum).

Kärnan består av en främre/yttre/ventral och lucker del (substantia nigra, pars reticulata, SNr) och en bakre/djupare/dorsal del som innehåller tätt sammanpackade nervceller med mörkbruna färgkorn (substantia nigra, pars compacta, SNc). Den kompakta delen producerar dopamin. Substantia nigra räknas till de s.k. basala ganglierna.

Relaterade begrepp