Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Subaraknoidalrum
Spatium subarachnoideum
Ett, jämfört med subduralrummet, omfångsrikt utrymme mellan araknoidean (den spindelvävsliknande hjärnhinnan) och pian (den trogna hjärnhinnan). Rummet är genomsatt av tunna bindvävsstråk som binder ihop araknoidean med pian. Subaraknoidalrummet innehåller likvor och omger hela centrala nervsystemet.

Relaterade begrepp