Skip to main content

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö *
Strålkransen
Corona radiata
Fortsättningen av capsula interna mot cortex; Här handlar det om hundratals miljoner nervtrådar i vardera hemisfären. Dels är det trådar som sänder signaler från synhögen (thalamus) ut i den inre nervtrådskapseln (capsula interna) och vidare i strålkransen till storhjärnsbarken (thalamuspedunklarna) och dels trådar med signaler tillbaka till synhögen, trådar till ändhjärnans kärnor och vidare ner i hjärnstammen och ryggmärgen.

Hemisfärernas olika projektionsbanor ligger koncentrerade i strålkransen.

Relaterade begrepp